Direnen Metal İşçilerinin  Yanındayız! 

23 Mayıs 2015

Direnen Metal İşçilerinin  Yanındayız! 

Tüm Türkiye, yıllardır insanca çalışma ve yaşama talepleri karşılanmayan, çalışma koşulları dayanılmaz hale getirilen metal işçilerinin direnişine tanıklık ediyor.

Bundan tam bir hafta önce, 14 Mayıs gecesi Renault işçilerinin başlattığı direniş önce TOFAŞ’a, sonra da dalga dalga diğer fabrikalara yayılmıştır. Avrupa’da da ses getirmeye başlamıştır. Toplu satış sözleşmesine karşı işyerlerinde eyleme geçen işçilerin direnişi son yılların en büyük işçi isyanına dönüşmüştür.

Bizler KESK Şubeler Platformu, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ve Ankara Tabip Odası  olarak  metal  işçilerinin haklı, meşru ve onurlu direnişini    selamlıyoruz.

Metal işçilerinin çalışma ve yaşam koşulları geçtiğimiz yıllar içinde giderek kötüleşmiş ve bıçağın kemiğe dayandığı noktaya gelinmiştir. Metal işçisi talepleri için direnmekte, patron-sendika işbirliği ve engellemelere rağmen sesini duyurmaya çalışmaktadır. Metal işçileri sadece metal patronlarına ve patronların sendikası MESS’e, hak arama yollarını tıkayan, grevlerini bile “milli güvenlik ve sağlık” gibi sudan gerekçelerle yasaklayan siyasi iktidara değil, işçinin hakkını, hukukunu savunmak yerine patronların yanında saf tutan sendikaya karşı da ayağa kalkmıştır. Bu nedenle ilk günden itibaren patron yanlısı sendikadan istifa ederek direnişe katılan binlerce işçi, şimdiye kadar iki yıllık imzalanan toplu sözleşmenin üç yıla çıkarılmasına; düşük ücretlere; işten atmalara; sendikal bürokrasiye karşı kitlesel eyleme geçmiştir.

Yıllardır ülkenin işçileri, emekçileri sadece işverenlerin, patronların, siyasal iktidarların değil, adı sendika olan ama siyasal iktidar ve patron yandaşlığında sınır tanımayanların kıskacındadır. Patronlarla, siyasal iktidarlarla kol kola giren bu sendikamsı yapılar yıllardır işçinin, emekçinin haklarının, özgürlüklerinin gaspında adeta Truva Atı rolü oynamaktadır.

İşçiyi, emekçiyi, emekliyi, sefalete iten toplu satış sözleşmelerine imza atan bu hormonlu yapıları en iyi bizler tanıyoruz. Bu nedenle ücretlerinin Bosch ile imzalanan sözleşme oranında arttırılması ve işten atılmama garantisi yanı sıra işyeri temsilcilerini seçmeyi talep eden metal işçilerine sonuna kadar hak  veriyoruz.

Öte yandan metal işçilerinin dalga dalga yayılan direnişi karşısında paniğe kapılan patronlar ve  patron yandaşı sendika direnişin yasadışı olduğuna iddia etmekte, işçileri bölmeye ve kışkırtmaya yönelik açıklamalar yapmaktadır. Oysa metal işçilerinin eylemi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına göre barışçıl toplu eylem ve iş bırakma hakkının yerine getirilmesidir. İşçilerin haklı ve meşru eylemleri asla yasadışı ilan edilemez. Hukuksuz olan, metal işçilerin haklarının, sendikal özgürlüklerinin ihlal edilmesi, işçilerin temsilcilerini özgürce seçme haklarının engellenmesidir.

Ne kadar engellenmeye çalışılırsa çalışılsın metal işçilerinin direnişi, hükümet güdümünde hareket etmenin, patron yandaşlığının, rantın ve bürokrasinin kalesi haline gelmiş sözüm ona sendikaları aşmanın tek yolunun işçilerin örgütlü mücadelesi olduğunu ispatlayarak ilerlemeye devam etmektedir. Emek mücadelesine bu önemli deneyimi sunan metal işçilerinin direnişi aslında şimdiden kazanılmıştır. Tüm işçiler, emekçiler, ‘kaçıranlar için telafisi olmayan bu dersten’ gereken sonuçları çıkaracaktır.

Metal işçilerinin talepleri hepimizin talebi, metal direnişi ile elde edilecek kazanım, hepimizin kazanımı olacaktır. Bu nedenle metal işçilerinin onurlu direnişi ile dayanışmak tüm işçilerin, emekçilerin görevidir. Emekten, haktan ve işçiden yana olmayanlar, bu dayanışmayı, birlikteliği, örgütlülüğü sağlayan işçilerin, emekçilerin ortak ve birleşik mücadelesi karşısında kumdan kaleler gibi yıkılmaya mahkumdur. 

Bizler (KESK) Şubeler Platformu,(TMMOB) Il Koordinasyon Kurulu ve Ankara Tabip Odası olarak metal işçilerinin onurlu direnişini bir kez daha selamlıyor haklı taleplerinin derhal karşılanmasını istiyoruz. Metal işçilerinin direnişini her platformda sahiplenmeye, maddi ve manevi dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz.

Kendi geleceklerini belirlemek için direnen metal işçileri, iş, ekmek, demokrasi ve onur mücadelesinde yalnız değildir ve çıktıkları bu yolda asla yalnız yürümeyeceklerdir.

Yaşasın Metal İşçisinin Onurlu Direnişi! Yaşasın İşçilerin, Emekçilerin  Birliği!

Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!

 

KESK Şubeler Platformu

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu

Ankara Tabip Odası