İç Güvenlik Yasa Tasarısı Geri Çekilmelidir 

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

28 Şubat 2015

İç Güvenlik Yasa Tasarısı Geri Çekilmelidir 

Türkiye’nin uzunca bir süredir gündemini oluşturan ve iktidarın güvenlikçi yaklaşımını yansıtan “İç güvenlik paketi”, başta yaşam hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklere karşı bir  düzenleme  olarak  dikkat  çekmektedir. Polisin, kolluk güçlerinin yetkilerini olağanüstü artıran “İç Güvenlik Paketi” TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanmıştır. Türkiye’nin sorunlarını  sorunları  çözmek  bir  tarafa,  yeni  sorunların ortaya  çıkmasına  neden  olacak  olan  düzenlemeye  karşı  Meclis  içinde  bile  eylem  yapılmış  olmasına   rağmen, siyasi iktidar bütün eleştirilere kulaklarını tıkamış ve tasarının ilk (26) maddesi, iktidar tarafından muhalefet milletvekillerine karşı zorbaca yöntemler uygulanarak kabul edilmiştir. Meclis içerisinde muhalefet milletvekillerine şiddet uygulamaktan çekinmeyen iktidar meclis  dışında  da  kendisine  ve  yasaya  muhalefet  eden kesimlerin en temel haklarını bile kullanmasını bile engellemeye çalışmaktadır.

Siyasi iktidar, güvenlikçi ve zaten sınırlı olan özgürlükleri kısıtlamayı hedefleyen iç güvenlik yasası ile devlet şiddetine yasal kılıf hazırlayıp, sıkıyönetim uygulamalarını meşrulaştırmaya çalışmaktadır. İç güvenlik yasasını giderek derinleşen siyasi kaos ortamından ve iktidarın uyguladığı baskıcı, otoriter ve saldırgan politikalardan bağımsız ele almak mümkün değildir.

Bizler demokrasi, özgürlük, barış, kardeşlik ve insanca bir yaşam talep ettikçe AKP iktidarı haklarımızı, özgürlüklerimizi yok saymaya devam etmektedir. Varlığını halkı daha çok zapturapt altına almaya bağlamış olan AKP iktidarı, toplumun çeşitli kesimlerinin talepleri için mücadele etmesini bile “darbe girişimi” olarak algılamakta, iktidarını korumanın tek yolu olarak darbe dönemlerini hatırlatan bir düzenlemeye sığınmaktadır.

İç güvenlik paketinin yasalaşması durumunda, polis eylem yapacağı iddiasıyla veya hakkında istihbari bilgiler olduğu gerekçesiyle yoldan geçen vatandaşın üstünü, evini, işyerini, aracını rahatlıkla arayabilecektir. Daha  da önemlisi dilediği anda ve dilediği kişiyle ilgili suç soruşturmasını doğrudan kendisi başlatarak yakalamadan arama ve gözaltı işlemlerine kadar her konuda kendi keyfine uygun biçimde işlemleri yürütecektir.

Polise savcı izni olmadan 24 saat süreyle “önleyici gözaltı” işlemi yapma yetkisi verilecek olması ve gözaltı süresinin yeniden 4 güne çıkarılacak olması, Türkiye`nin 12 Eylül darbe koşullarına, 1990`lı yıllara yeniden dönmesi, bugüne kadar yaşanan polis cinayetlerinin katlanarak artması anlamına   gelmektedir.

İç güvenlik yasası ile artması kaçınılmaz olan hukuk dışı uygulamalarla önümüzdeki dönemde hak ve özgürlüklerin askıya alınması, kayıt dışı gözaltılar, işkence ve kötü muamele uygulamalarının belirgin bir şekilde artması kaçınılmazdır. Son dönemde kolluk güçlerinin gaz bombaları, silah ve değişik araçlarla yol açtıkları can kayıpları ve yaralanmalar ortadayken kolluğun yetkilerini sınırlamak yerine daha da genişletilecek olmasının sonuçlarının çok ağır olacağı açıktır.

Önümüzdeki dönemde artık sokağa çıkılmasını istemeyen siyasi iktidar, buna rağmen çıkanlar olursa da en sert biçimde karşılık vereceğini bu yasa ile göstermektedir. Bu yasa ile AKP iktidarının baskılarına boyun eğmeyen, toplumun bütün örgütlü, mücadeleci kesimleri açıkça tehdit edilmekte, bilinçli bir şekilde hepimize gözdağı verilmek istenmektedir.

Benzer örneklerini ancak faşist, baskıcı ve otoriter rejimlerde gördüğümüz, toplumu, emek ve demokrasi güçlerini sindirmeyi ve baskı altına almayı hedefleyen ve faşizmin kurumsallaşması dışında bir hedefi olmayan iç güvenlik yasası derhal geri çekilmelidir.

Saygılarımızla. Ankara Tabip Odası

KESK  Ankara Şubeler Platformu

TMMOB İKK

DİSK Ankara Temsilciliği