İnsanı İnsan Yapan Haklarıdır. Haklarımızı Hatırlıyoruz,   Hatırlatıyoruz!

Ankara Tabip Odası Basın Açıklaması

10  Aralık 2014

İnsanı İnsan Yapan Haklarıdır. Haklarımızı Hatırlıyoruz,   Hatırlatıyoruz!

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 2. Dünya Savaşının faşizmin yenilgisiyle son bulmasının ardından 10 Aralık 1948’de ilan edildi. Birleşmiş Milletler tarafından insan haklarının toplumsal bir manifesto biçimindeki deklarasyonu insanca bir yaşam için verilen siyasal savaşımların ürünü oldu.

10 Aralık 2014 itibarı ile memleketimizin temel insan hakları envanteri ise iç karartıcı. Bugün tam da bu nedenle -Dünya İnsan Hakları Gününde- bu envanterin somut analizine yer vermeksizin bir soyutlama yapmayı tercih etmekteyiz.

Düş kurduğumuz ya da hayal ettiğimiz varsayılabilir. Velev ki öyle;

Her birey sağlıklı bir yaşam sürmesine olanak verecek şekilde beslenme hakkına  sahiptir.

Her birey kişisel gelişimine ket vurmayacak bir ortamda barınma, beden ve ruh sağlığına uygun bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

Her birey sağlık hakkına sahiptir. Her bireyin önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerine eşit, nitelikli, ve ücretsiz olarak erişim hakkı vardır.

Doğuştan ya da edinsel nedenlerle üretken olma vasfını kaybeden ya da henüz üretken hale gelmemiş bireyler dahil herkesin sosyal güvenlik hakkı vardır.

Her bireyin cinsiyet ya da etnik kimlik başta olmak üzere doğuştan gelen farklılık ve özellikleri nedeniyle ayrımcılığa tabi tutulmadan toplum yaşamında önyargısız yer alma hakkı vardır.

Her birey eşit, ücretsiz ve nitelikli eğitim alma hakkına sahiptir.

Her birey etnik kimliğine uygun olarak kendi kültürünü yaşatabilmeli ve geliştirebilmelidir.

Her bireyin yetenek ve eğitimine uygun bir işte, insanlık onuruna ve geçimine uygun bir ücretle çalışma hakkı vardır. Çalışarak üretken olmak geçimin sağlanması dışında insanın toplumsal varlığını gerçekleştirmesinin de gereğidir.

Her bireyin dinlenme ve serbest zamana sahip olma hakkı vardır. Her birey barış içinde toplanma ve örgütlenme hakkına   sahiptir.

Her birey düşünce ve ifade özgürlüğüne sahiptir. Bu özgürlük, bilgi ve fikirlerin serbestçe edinilip yayılmasını içerir.

Her bireyin özgür, onurlu ve güvenli yaşama hakkı vardır. Hiç kimse zora ya da ekonomik ilişkilere dayalı kölelik ya da kulluk altında tutulamaz.

Her bireyin inanma ya da inanmama hakkı vardır. Dinsel inançlar ve ideolojiler bireysel inancın kişisel özgürlük alanı altında korunur.

Onur ve haklar bakımından eşit, özgür ve üretken bir toplumun yaratılması doğumdan başlayarak tüm yaşama damgasını vuran eşitsizliklerin yok edilmesi ile gerçekleşecektir.

Bu eşitsizliklerin son bulduğu bir toplumsal düzende insan gerçekten insan olabilecek ve insan kalabilecektir. Hayal gücümüzün iktidar olduğu o gün gelene kadar mücadele etmeye devam  edeceğiz!

Saygılarımızla.

Ankara Tabip Odası