Bizi  Anlıyor Musunuz? Baskılarınıza Boyun Eğmeyeceğiz, Haklarımız İçin Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz!

29 Kasım 2014

Bizi  Anlıyor Musunuz?

Baskılarınıza Boyun Eğmeyeceğiz, Haklarımız İçin Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz!

Bizi Anlıyor musunuz? Baskılarınıza  boyun  eğmeyeceğiz,

Haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz! Birinci basamak sağlık çalışanları zor günler geçiriyor.

Halkın sağlık hizmetleri için ilk başvurduğu, kendisine yakın gördüğü, güvendiği, ferahladığı Aile Sağlığı Merkezi çalışanları bu kez halktan sorunları için yardım talep ediyor.

Sağlık Bakanlığı, hafta içi her gün sabah 08.00’den akşam 17.00’ ye dek birinci basamak sağlık hizmeti için ASM’ de büyük özveriyle çalışan hekime, hemşireye hafta içi geç saatlere dek, Cumartesi günleri 12 saate  dek çalışın diyor.

Üstelik ASM’ leri birer acil ünitelerine dönüştürerek, sağlık hizmetlerinin niteliğini biraz daha düşürerek, hem halkın sağlığını, hem de acillerde şiddet gören sağlık çalışanının canını tehlikeye atıyor.

Sağlık Bakanlığı, kendi belirlediği ilkelerinden vazgeçerek, aile hekimlerine, kendilerine kayıtlı hastalar dışında, artık ASM bölgesinden olsun olmasın bakma zorunluluğu getiriyor.

Çalışanların sağlığı ve temel hakları hiçe sayılarak uzun ve esnek çalışma koşulları dayatılarak iyi hekimlik, iyi sağlık hizmeti verilebilir mi?

Üstelik ASM çalışanları yıllardır:

  • Sözleşmeli, keyfi ceza puanlarıyla sözleşmesi feshedilerek işine son verilme biçimsizliğiyle,
  • Performansa dayalı; yani, kim mesleki bağımsızlığını düşünmeden meslektaşının üzerine basarak çalışırsa en iyisi odur anlayışıyla,
  • Bol cezaların, para kesintilerinin, her an bozulacak aşı korkusuyla tedirgin bir çalışma yaşamı biçimsizliğiyle,
  • Ücretli izinleri olmayan, çalışacakları binalarını kendileri bulan, onaran, her türlü ihtiyacını karşılayan, buna rağmen denetimcilere beğendirilemeyen bir sistemde,
  • Polikliniklere hapsedilerek sürekli ilaç yazan, tahlil isteyen, hastasına doğru dürüst zaman ayıramayan, ona şekerden nasıl korunacağını, şişmanlığın, sigaranın zararlarını yeterince anlatamayan; gebelikten nasıl korunacağını, bebeğini nasıl besleyeceğini, demirin, D vitamininin önemini anlatmaya bile fırsat vermeyen bir sistemde,
  • Ve daha birçok koruyucu sağlık hizmetlerinin gereğini yerine getiremeden çalışırken, şimdi de hastanelerin en zorlandıkları acil birimlerini, yetersiz altyapı, uygun mesleki eğitim ve deneyim gözetilmeden dayatılan ASM nöbet sistemiyle çalışılabilir mi?

Bizi  anlıyor musunuz?

Birinci basamak sağlık sistemi, bir seçim yatırımı için bu kadar tahrip edilerek, geriye dönüşümsüz zararlara kurban edilir mi?

Bir bakan, ulusal sağlık politikalarını, özel hastane uygulamalarına dayanarak yönetebilir mi?

Sağlık Bakanlığı’na, ya birinci basamak sağlık birimlerini tamamen ortadan kaldırıp lağvetmesini, ya da birinci basamakta yarattığı bunca tahribattan vazgeçip, onarımı için çalışanlarıyla, onların meslek örgütleri, dernek  ve sendikalarıyla dayanışma içinde olmasını öneriyoruz.

Birinci basamak sağlık çalışanları, gözü gibi baktıkları hizmet birimlerinin yok olmasına izin vermeyecek, uzun ve esnek çalışma dahil, temel haklarının korunması ve halkın nitelikli sağlık hakkı için mücadele etmeye kararlı.

Bugün burada yapılan basın açıklamasıyla halkımızı bilgilendirmek, Sağlık Bakanı’nı, ASM çalışanlarına hafta içi esnek ve Cumartesi günlerinde ek çalışma gibi temel haklarımıza yönelik saldırılarından vazgeçmeye çağırmak, uyarılarımız dikkate alınmazsa bundan sonra demokratik tepkimizi başta ASM birimlerimizde olmak üzere her yerde sürekli göstereceğimizi bildirmek istiyoruz.

Susmayacağız, baskılara boyun eğmeyeceğiz, her türlü hakkımızı korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

Ankara Tabip Odası