Gericiliğe Teslim Olmayacağız! 

Ortak Basın Açıklaması

18  Ekim 2014

Gericiliğe Teslim Olmayacağız! 

Türkiye’nin yetiştirdiği değerli bilim insanlarından astrofizikçi Prof. Dr. Rennan Pekünlü hukukla alakası olmayan siyasi bir davadan dolayı 20 Kasım’dan itibaren hapis yatmaya  başlayacak.

Rennan Pekünlü hapis cezasına çarptırıldığı davanın tıpkı Ergenekon, Balyoz, KCK ve Oda TV davalarında olduğu gibi siyasi, dolayısıyla hukuken son derece keyfi olduğunu biliyoruz.

Prof. Rennan Pekünlü 2011 yılında yasa gereği kullanımı yasak olmasına, henüz serbest bırakılmamasına rağmen YÖK tarafından fiili olarak yaratılan üniversitelerde türban serbestliğine karşı tutanak tutarak direndiği için cezalandırılmıştır. Kamuda türbanın serbest bırakılmasına ilişkin yasal düzenlemeler, geçmişte Anayasa Mahkemesi’nin önüne üç kez getirilmiş ve hepsinde iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi içtihatları değişmediği için bugün geçerliliğini sürdürmektedir. Rennan Pekünlü, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını uygulamaya çalıştığı için cezalandırılmaktadır. Şikayetçi öğrencilerin eğitim haklarından hiçbir mağduriyeti olmadığı saptanmıştır. Rennan Pekünlü tüm öğretim üyelerini yıldırmak ve gözlerini korkutmak üzere seçilmiş sembol bir isimdir. O dönemde tutanak tutan öğretim üyelerinden benzer bir sürece tabii olan   bilinmemektedir.

Rennan Pekünlü benzer süreçlerde olduğu gibi, yandaş öğrenci,  yandaş  idare,  yandaş  basın  ve  yandaş  yargı tarafından linç edilmiş ve bir intikam nesnesi olarak seçilmiştir. Bunun en önemli kanıtı ceza süresinin ertelenmesine izin vermeyecek şekilde alt sınırdan uzaklaşılarak iki yıldan uzun, yani iki yıl bir ay olarak kesilmesidir.

Sürecin siyasi bir dava olduğunun bir diğer kanıtı ise Türkiye’nin 2011’den bu yana gericilikte aldığı yolda aranmalıdır. Üniversitelerde türban serbestliği söz konusuyken, türbanın kamuya, ortaöğrenime ve yargıya girmeyeceği garantisi iktidar tarafından veriliyordu. Önce kamuda, sonra orta ve ilköğretimde, şimdi ise yargıda serbestlik tanındı. Gericiliğin bir durağı olmadığını fark ediyoruz. Özel okullara giremeyen lise çağındaki çocukların imam hatiplere yazdırılması, yaşamın her noktasına dini gerekçelerle müdahale edilmesi, kadınların geçen yüzyılda elde ettikleri sınırlı kazanımların bile çok görülmesi bu gericilik dalgasının yansımaları olarak alınmalıdır.

Gericilik aslında çirkin ve insana düşman bir politikayı örtmek için kullanılıyor. Ülkenin emperyalizme bağımlı hale getirilmesinin, emeğin köleleştirilmesinin, talan ekonomisinin halkımıza kabul ettirilmesinin bir aracı olarak devreye giriyor.

Rennan Pekünlü özgür kalmalıdır. Bunun yolunu tarif etmek zorunda değiliz. Bu yolu siyasi davaları bir tuzak olarak hazırlayan AKP iktidarı düşünmelidir.

Bizler, aşağıda imzası bulunan kitle örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri olarak Rennan Hoca özgürlüğüne kavuşana ve ülkemiz aydınlığa erişene kadar mücadele edeceğimize söz veriyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Ankara Tabip Odası

Antalya Tabip Odası

Başka Hacettepe Yok İnisiyatift Bursa Barosu

Çukurova Öğretim Elemanları Derneği

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Ege Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği

Eğit-Der Eğitim-İş

Eğitim-Sen Ankara 5 nolu Şube Hukukta Sol Tavır

İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği İzmir Tabip Odası

Mülkiyeliler Birliği

ODTÜ Mezunları Derneği Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi Tüm Öğretim Elemanları Derneği Türk Tabipleri Birliği

Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Üniversite Konseyleri Derneği Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği

Van Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Yargıçlar Ve Savcılar Birliği

Yargıçlar Sendikası

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği