HEKİMLİĞİ SAĞLIK-SEN’DEN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ!

BASIN DUYURUSU

26 Mayıs 2014

HEKİMLİĞİ SAĞLIK-SEN’DEN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ!

21 Mayıs 2014’te bir internet yayın organında Sağlık-Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Sayın  Şenol  Şahin’in tabip odaları aleyhine açıklamaları yayınlanmıştır (http://www.personelsaglik.com.tr/guncel/saglik- sen-o-raporu-veren-doktora-sahip-cikti-h27657.html). Bu açıklamalarda özetle, Yusuf Yerkel’e verilen iş göremezlik raporu konusunda asıl sorgulanması gerekenin tabip odalarının tutumu olduğu, tabip odasının hekimlikle uzaktan yakından alakası olmayan işlerle iştigal ettiği, iş göremezlik raporunu düzenleyen hekimin hedef gösterilip linç kampanyasına uğratıldığı iddia edilmiştir. Açıklamada soyut bir “tabip odası” ifadesi kullanılmış olmasına karşın, raporun verildiği yer Ankara olduğu için Ankara Tabip Odası’nın hedef alındığı anlaşılmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği ve bağlı organları olan tabip odalarının yasayla belirlenmiş amaçları arasında, hekimlerin mesleki deontolojiye uymalarının sağlanması, mesleğin onur ve itibarını sarsıcı eylemlerin araştırılması ve soruşturulması da bulunmaktadır. Hal böyleyken, tabip odalarının “bu tutumunun asıl sorgulanması gereken” olduğunu ileri süren Sayın Şahin’in, kamuoyunda geniş yankı uyandıran iş göremezlik raporu karşısında sessiz kalınmasını tercih ettiği anlaşılmaktadır.

Ankara Tabip Odası anılan iş göremezlik raporu konusunda yaptığı basın açıklamasında, Sayın Şahin’in ileri sürdüğü gibi raporu düzenleyen hekimi hedef göstermemiştir. Açıklamada, rapordan önce ve sonra yaşanan  ve bazı hükümet yetkililerinin bile trajikomik olarak değerlendirdiği olaylardaki tuhaflıkları ortaya koymuş, kamuoyunda yaygın rahatsızlık yaratan rapor verme işleminin araştırılacağını belirtmiştir. Kuşkusuz bu inceleme sürecinin nasıl sonuçlanacağını, elde edilecek bilgi ve belgelerin içeriği belirleyecektir. Sayın Şahin’in açıklamasında hükümet üyelerinin bile dillendirdiği tuhaflıklara hiç yer vermemesi dikkatlerden kaçmamıştır.

Ankara Tabip Odası, Sayın Şahin’in iddiasının aksine etik değerler de dahil olmak üzere hekimlik mesleğinin her türlü erdem ve yararını korumayı ve geliştirmeyi öncelikli amaçları arasında görmekte ve bunun için yoğun uğraş vermektedir. Ankara Tabip Odası’nın bu konudaki başarısını veya başarısızlığını değerlendirecek olan Ankaralı hekimlerdir. Gücünü hekim kitlesinden alan, hekimlerin mesleki değerlerini ve halkın sağlık hakkını her şeyin üstünde tutan Ankara Tabip Odası, neyin “hekimlikle alakalı olup olmadığını” Sayın Şahin’den öğrenecek değildir. Sayın Şahin’i, Ankara Tabip Odası’yla ilgili açıklamalarında dikkatli ve sorumlu olmaya davet ederiz.

Saygılarımızla…

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu