Emeğin yok sayılmasına, demokrasinin gasp edilmesine karşı Hayır’ı büyütmek için 1 Mayısa!

EMEĞİN YOK SAYILMASINA, DEMOKRASİNİN GASPEDİLMESİNE KARŞI

HAYIR’I BÜYÜTMEK İÇİN 1 MAYISA! 

Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, mühendis-mimarları, hekimleri, mali müşavirleri; gençleri, kadınları, işsizleri, ezilenleri ve ötekileştirilenleri olarak bu yıl 1 Mayıs alanlarına daha büyük bir umut ve coşkuyla giriyoruz! 

Çünkü 16 Nisan referandumunda   “Olağan Üstü Hal” sopası ile bütün devlet olanakları kullanılarak yürütülen kampanyaya rağmen; onca baskı, kaos ve korku ortamına, milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve gazetecilerinde içerisinde olduğu binlerce insanımızın tutuklanmış olmasına rağmen bu ülkenin çoğunluğu baskıya, tehdide ve yalana teslim olmamıştır. Emekten, demokrasiden, barıştan ve eşitlikten yana olanlar, ülkenin dört bir yanında HAYIR’ı dalga dalga büyütenler sokakta, halkın aklında ve kalbinde kazanmıştır. 

Bu 1 Mayıs‘a kıdem tazminatımıza, iş güvencemize, ifade özgürlüğüne ve insanca yaşam hakkı başta olmak üzere bir çok hakkımıza yönelik gerçekleşen saldırıların gölgesinde giriyoruz. 

Siyasal iktidar yalnızca biz emekçilerin kazanılmış haklarının değil; aynı zamanda ülkemizin tüm değerlerini haraç mezat satmanın, doğayı talan etmenin peşindedir. Ülke genelinde 100 binin üzerinde kamu çalışanı ve bini aşkın işçi kamudan ihraç edilerek açlığa ve yoksulluğa mahkûm edilmiştir. Çalışanların temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkede bilimin teminatı olan üniversitelerde, emekten ve barıştan yana tavır alan akademisyenler mesleklerinden ihraç edilerek  geleceğimiz çölleştirilmektedir.

Hemen her gün sağanak gibi yağan zamlar ve artan işsizlikle birlikte toplumun tüm emekçi kesimi hızla yoksullaşmaya, çaresizliğe doğru itilmektedir. Sömürünün en ağır biçimi olan çocuk işçiliği ve iş cinayetleri de her geçen gün artmaktadır. 

Sahipsiz bırakılan küçük esnaf ve köylü ise iflas dışında başka bir yol bulamamaktadır. Ülke tarihinin en büyük seçim harcamasının ağır maliyeti vergilerle, katkı paylarıyla, kamu varlıklarının satılmasıyla, işsizlik sigorta fonunun yağmalanmasıyla, taşeron işçilikle, göz dikilen kıdem tazminatıyla halka fatura edilmektedir.

Kuvvetler ayrılığı, denetim mekanizmaları, yargı bağımsızlığı ve laik yaşam hızla ortadan kaldırılmaya çalışılmakta, halkımıza ikinci sınıf bir demokrasi reva görülmektedir. Bunun yanında onca can kaybına, onca acıya rağmen Kürt sorunundaki çözümsüzlük derinleşmeye devam etmektedir.

Fütursuzca yapılan tutuklamalar ve cezaevlerindeki insanlık dışı uygulamalarla muhalif kesimler susturulmaya çalışılmaktadır.

Meydanlarda milli irade konuşmaları yapanlar, seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp, yerlerine kayyumlar atayarak seçimleri ve halkın iradesini yok saymaktadır. 

Ortadoğuda yürütülen vekalet savaşının, en ağır sonucunu kadınlar ve çocuklar çekmektedir. Milyonlarca mültecinin dramı, istismarı ve ülkemize maliyeti artmaktadır. 

1 Mayıs’da dünyada, bütün demokratik ülkelerde; işçi sınıfına, emekçilere açılan  meydanlar ülkemizde 1 Mayıs’ı kutlamak isteyenlere kapatılmak istenilmektedir. Üstelik İstanbul’da Taksim, Ankara’da Kızılay gibi meydanlar haftalarca hükümete yakın gösterilere açıldığı, vatandaşlar bu alanlara davet edildiği halde 1 Mayıs’lara kapatılmak istenilmektedir. Bu ayrımcı ve yasakçı tutumu kınıyoruz. Kabul etmiyoruz. 

Emek en yüce değerdir demek için,

Alınterinin haklarını korumak için,

Tüm olumsuzluklara HAYIR demek için,

HAYIR bitmedi, daha yeni başlıyor demek için,

Aydınlık bir Türkiye için 

HAYDİ 1 MAYIS’A

1 MAYIS’DA ANKARA KOLEJ MEYDANINA

 

DİSK - KESK - TMMOB – ATO – ASMMMO

 

1 Mayıs Ankara Programı:

10.04 : Gar önü: 10 Ekim Katliamı ve 1 Mayıs Şehitleri Anma, karanfil bırakma.

12.00 buluşma: Dikimevi Kutlugün kavşağı,

13.00 miting : Kolej Meydanı