Çocuklarımızın Yaşamlarını Tarikatlara Cemaatlere Teslim Etmeyeceğiz!

 

Ortak Basın Açıklaması

01.12.2016

Çocuklarımızın Yaşamlarını Tarikatlara Cemaatlere Teslim Etmeyeceğiz!

Adana’nın Aladağ ilçesindeki yurt yangınında 11 çocuğumuzu ve bir yurt çalışanını kaybettik. Olayın acısı dahi yaşanamamışken peş peşe gelen çelişkili açıklamalar, sansürler ve nihayetinde yayın yasağıyla bir Yeni Türkiye klasiği daha izledik. Yetkililerin ve sorumluların ne bir bilirkişi raporu ne de bir araştırma dahi yapılmadan olayın münferitliğinden, kazaların olağanlığından bahsetmeye başlamaları akıl almaz bir sorumsuzluğun ifadesidir.

Çocuklarımızın katledilmesine sebep olan, yetkililerin açıkladığı ihmaller,  kazalar, teknik sorunlar gibi nedenlerin arkasındaki yıllardır karşı çıktığımız politik tercihlerdir. Bütün bu acılar ölümlere sevinecek kitleler yaratan, çocuklar üzerinden nesil tartışmaları yapan, tecavüzcüleri koruyan, kız çocuklarını küçük yaşta evlendirmek isteyen, yoksul çocukları ise cemaat yurtlarına teslim eden AKP iktidarının politikalarının trajik sonuçlarıdır.

Yasadışı biçimde çocukların konaklatıldığı bu binada, bir sorun gözlenmediği, denetim yetersizliği olmadığı yetkili ağızlar tarafından söylendi.  Yangın kapılarının arızalı olması, kaçak elektrik rölesinin bulunmaması, yapı malzemelerinin yangın dayanıklılık standartlarına uygun olmaması, havalandırmanın yangında çıkan dumanı tahliye etmekte yetersiz kalması, kaçış yollarının kapalı olması, önleyici önlemlerin alınmaması gibi temel sorunlar yapılmayan denetimlerle üzeri örtülü bırakılmıştır.

Ülkemizde çocuklar giderek hızla artan biçimde illegal yurtlarda istismara, tacize ve tecavüze maruz kalmakta ya da yine buralarda ölüme teslim edilmektedirler. Geçtiğimiz yıllarda Konya’da yine Süleymancılar Tarikatı’na ait illegal bir yurt binasının çökmesi sonucu onlarca çocuğumuz hayatını kaybetmiş, dün Ensar Vakfı’nın kaçak yurdunda çocuklarımız tecavüze uğramıştı.

Devlet, bizleri yoksullukla, çaresizlikle terbiye edip, çocuklarımızı tarikatlara, cemaatlere mecbur bırakıyor. Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği açıktır, ilköğretim düzeyinde hiçbir çocuk yurtlarda kalamaz, hiçbir kişi veya tüzel kişi ilköğretim ve öncesi çağdaki öğrenciler için yurt açamaz. Özellikle çocuk yaşlardaki eğitim, ailelerin yanında sürdürülmelidir, devlet bu hakkı tüm vatandaşlarına teslim etmelidir.

Ülkemizde insan yaşamına dönük tüm ihmaller, yetkililer tarafından olağan karşılanıyor. Tüm aksaklıklar açıkça bilinmesine rağmen hepsinin üzeri örtülüyor. Tarikatlarla, cemaatlerle kol kola yol yürüyerek, insanca yaşam için tüm umutlarımız çöpe atan AKP iktidarı tüm günahlarının bedelini bizlere ve çocuklarımıza ödetiyor.

Bu büyük acıların sonrasında iktidarın aklına ilk gelen şeyin yayın yasağı olması da kabul etmediğimiz bu politik yaklaşımın hatalar zincirine halkın haber alma hakkını engelleyen, yasakları çoğaltan yaklaşımının sınırlarını göstermesi bakımından ibret vericidir.

Artık tuz bile koktu! Ülkemizde yaşanan hiçbir kaza, ülkenin yönetim biçiminden, ülkenin iktidar güçlerinden bağımsız gerçekleşmemektedir. Madenlerde, inşaatlarda işçiler; evlerinde, sokaklarda, otobüslerde kadınlar; tarikatların yasadışı yurtlarında, cemaat evlerinde çocuklarımız ölüyor! Yetkililer ise bu yaşananların hiçbirinde ihmal olmadığını söylüyor.

AKP’nin kendi dindar neslini yetiştirmesi için kaç can daha toprak altına girecek, kaç çocuk tacize ve tecavüze uğrayacak, kaç kadın öldürülecek, kaç insanın daha hayatları karartılacak?

Bu facianın yaşandığı günden bu zamana, bağımsız medya kuruluşları dışında hiçbir yayın organı durumun vahametini ortaya koyamıyor! Emekten, demokrasiden ve barıştan yana olan medya organları ise sırf gerçekleri söyledikleri için kapatılmak isteniyor.

Bizler çocuklarımızın onurlu geleceği için, yaşam hakkımız için direnmeye, doğruları söylemeye ve çocuklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz!

Ne çocuklarımızı, ne okullarımızı, ne emeğimizi, ne yarınlarımızı kirli düzeninize, kanlı iktidarınıza, karanlık hırslarınıza teslim etmeyeceğiz. Laikliğin, eşitliğin, özgürlüğün ve çocukların ülkesini hep beraber kuracağız.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
Ankara Tabip Odası