"OHAL’in olağanlaştırılmasına HAYIR"

 

Ortak Basın Açıklaması

21.10.2016 

Değerli Basın Emekçileri… 
15 Temmuz’un ardından AKP hükümeti, başarılı darbe süreçlerinde bile hayat bulamayan uygulamaları gerçekleştirmeye, OHAL’in ardından çıkardığı KHK ile yaşamın her alanına müdahale etmeye başlamıştır. AKP hükümeti binlerce kamu çalışanı görevden alıp yüzlercesini gözaltına alırken,kendisine muhalif olarak gördüğü siyasi partilerin üye ve yöneticilerine  adeta darbe hukuğu uygulamaktadır. Halkın iradesine el konulmuş, hukuk, olağanüstü bir şekilde ayaklar altına alınmıştır. OHAL olağanlaşırken hukuksuzluklar kanun hükmüne bağlanmıştır. 
OHAL’in arkasına sığınılarak yapılan gözaltıların, tutuklamaların, darbeci zihniyetlerin yaptıklarından hiçbir farkı yoktur! Çünkü her darbe, hukuku askıya almayı ve gücü elinde tutanın kudretine, herkesin itaat etmesini sağlamayı amaç edinir! Dün de hükümetin politikalarını eleştiren ve onaylamayanlara,yapılan ev baskınlarında aralarında kamu emekçilerinden KESKli Eğitim-sen 2 nolu şube sekreteri Mazlum BİRCAN ve şube üyesi Sevgi Kişin SAZAN, Bes 1 Nolu Kadın Sekreteri  Deniz AKIL'ında aralarında bulunduğu pek çok aydın ve STK emekçileri 18 kişi gözaltına alınarak, toplumun geniş kesimlerine diz çöktürülmek istenmektedir. 
Darbeci zihniyet, darbe yasalarına dayanarak yüz bini aşkın insanı işinden, ekmeğinden ve geleceğinden mahrum bırakmakta, eğitim emekçilerinden başlayarak kamu emekçilerini tasfiye etmekte, üniversiteleri akademisyensiz bırakmakta, muhalif olan siyasi partilerin iradelerine el konulmaktadır. OHAL bahane edilerek sürdürülen hukuksuzluk ile keyfi gözaltılar ve tutuklamalar toplumun tüm  muhalif kesimlerine yönelmiştir.  
Ankara valiliğinin daha birkaç gün önce almış olduğu ve 30 Kasıma kadar devam edecek olan her türlü toplantı ve gösteri yasağı, demokrasimizin rafa kaldırıldığının ve demokratik kitle örgütlerinin baskı altına alınmak istendiğinin işaretidir. 
AKP iktidarının hukuksuz uygulamalarından ve darbe fırsatçılığından rahatsızlık duyan tüm kesimleri, topyekün saldırılara karşı,kendi sıramızı beklemeden, birleşik bir mücadele hattı kurarak,geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz.Gözaltına alınan bütün arkadaşlar derhal serbest bırakılsın diyoruz !!! 
OHAL’in olağanlaştırılmasına HAYIR! 
Darbe hukukuna HAYIR! 
KHK’ler geri çekilsin!       
       
DİSK ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 
KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU  
TMMOB ANKARA İKK 
ANKARA TABİP ODASI