ÖYP’lilerin İşgüvenceleri ve Hak Kayıpları İade Edilmelidir!

Ortak Basın Açıklaması

26 Eylül 2016

ÖYP’lilerin İşgüvenceleri ve Hak Kayıpları İade Edilmelidir!

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) 2002’den bu yana üniversitelerin yetişmiş öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla işletilmekteydi. Ülke çapındaki üniversitelerde çalışan akademisyenlerin yüzde onunu oluşturan ÖYP araştırma görevlileri, önce Usul ve Esaslarda yapılan kısmi değişikliklerle hak kaybına uğradı, daha sonra talep olmadığı gerekçesi ile program kaldırıldı ve nihayet 674 sayılı KHK ile program kapsamında istihdam edilmiş olan bütün araştırma görevlilerinin iş güvenceleri ellerinden alındı.

Bir gecede binlerce akademisyen KHK ile başka hiçbir işleme gerek görülmeksizin ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin sadece öğrencilikleriyle sınırlı olan 50/d statüsüne geçirildi. Yüz binlerce liralık senet yükünün altına girerek ve kamu görevlisi olarak mesleğe başlayan akademisyenler büyük bir belirsizliğe sürüklendi. Bu düzenleme ile 15 bin araştırma görevlisinin yaşamlarının akışı bir anda değiştirilmiştir. ÖYP araştırma görevlilerinin bu belirsizlik ortamında ve bunun yarattığı kaygılarla bilimsel bilgi üretimini ve kişisel yaşamlarını sürdürebilmeleri, bunlara dair sorumlulukları yerine getirmeleri imkânsızdır.

ÖYP, uygulanmaya geçtiği tarihten itibaren pek çok sorunu barındırsa da hiçbiri KHK ile yapılan son düzenlemede karşı karşıya geldiğimiz güvencesizlikle kıyaslanamaz. Bu değişiklik yalnızca 15 bin akademisyenin güvencesizleştirilmesi değil; bu akademisyenlerin yetiştirilmesi için kullanılan kamu kaynaklarının israfı, gerçekleştirmeleri beklenen kamu hizmetinin yerine getirilememesi ve ülkenin yükseköğrenim sisteminin sürekliliğinin zedelenmesi anlamına gelmektedir. Neredeyse her ay yapılan değişikliklerle delik deşik edilen sistemin içinde sürekli hak kaybına uğrayan ÖYP araştırma görevlilerinin, eğitimlerini sağlıklı bir biçimde sürdürmesi de olanaksız hale gelmiştir. Hem eğitim hem meslek hayatları tehlikeye atılmış, işsizlikle karşı karşıya bırakılmışlardır.

Yükseköğretim sisteminin en can yakıcı sorunlarından biri olan 50/d statüsü, lisansüstü öğrencilerin eğitiminin finansmanı için geçici bir formül olarak üretilmişken, uzun süredir bir istihdam biçimine dönüştürülmeye çalışılıyordu. Güvencesiz istihdamın temel aracı olan 50/d hâlihazırda Yükseköğretim alanındaki hak mücadelelerinin en önemli başlıklarından biriydi. 15 bin ÖYP araştırma görevlisinin bir gecede 50/d’ye geçirilmesi ile bu statü üniversitelerdeki neredeyse tek istihdam biçimi haline gelmiştir. 50/d’nin üniversitelerde bir istihdam biçimi olarak kullanılması kabul edilemez. Hiçbir araştırma görevlisi bu güvencesiz statüyle çalışmak zorunda bırakılmamalı, tüm araştırma görevlileri aynı kanunun 33üncü maddesine göre istihdam edilmelidir. 

Devamlı statüde ve kamu görevlisi olarak istihdam edilmiş olan araştırma görevlilerini güvencesiz çalışmaya mahkum eden 674 sayılı KHK derhal geri alınmalıdır!

Araştırma görevlileri yalnızca 33. Maddeye göre istihdam edilmelidir!

Yalnızca ÖYP kapsamındakiler değil halihazırda 50/d ile istihdam edilen tüm araştırma görevlileri 33. Madde kapsamına alınmalıdır!

Bu süreçte eğitimlerini sürdürme koşulları elinden alınan arkadaşlarımızın maddi manevi zararları tazmin edilmelidir!

Akademide güvencesiz istihdam Türkiye’de yükseköğretimin gelişmesinin önündeki temel problemlerden biridir. Ülkenin dört bucağına açılan kamu kaynakları ile finanse edilen yeni üniversitelerin bilimsel gelişkinliğe kavuşabilmesinin önündeki en büyük engel 50/d ile istihdamdır. ÖYP araştırma görevlilerinin bir gecede ellerinden alınan haklarının bir an önce iade edilmesi için elimizden geleni yapacağımızı, bu haksızlığa karşı mücadele edeceğimizi bildiririz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

ÖYP Ankara İnisiyatifi

Ankara Tabip Odası

Çağdaş Hukukçular Derneği

ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği

TMMOB

Üniversite Konseyleri Derneği