Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek’in Yaptığı Açıklamalara İlişkin Basın Açıklaması


Ankara Tabip Odası Koronavirus Anasayfa

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun