Katliamları Durduralım. Sorumluları Unutmayalım.

Ortak Basın Açıklaması

21 Ağustos 2016

Katliamları Durduralım. Sorumluları Unutmayalım.

Bir Düğünü Katliama Çevirmenin Dini, Siyasi veya İdeolojik Hiçbir Amacı ve Açıklaması Olamaz.

Dün gece yeni bir katliamla sarsıldık. Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Akdere Mahallesi’ndeki bir düğünde gerçekleşen canlı bomba saldırısı, çoğu çocuk 50 kişinin yaşamını yitirmesine, yüze yakın kişinin de yaralanmasına neden oldu. Hükümetin içeride ve dışarıda savaş politikaları ülkeyi bir katliamlar ülkesi haline getirmiş durumdadır. Bugün hükümet yetkililerinin de itiraf etmekten çekinmedikleri yanlış Ortadoğu politikaları ülkemizi IŞİD’in ve cihatist çetelerin üssü haline getirmiştir. Son günlerde yaşanan bombalı saldırılarda birçok kişi yaşamını yitirirken onlarca kişi de yaralanmıştır. Bu saldırıların tamamını kınıyor, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Bir süredir şiddet adeta ülkemizin günlük rutini haline gelmiştir. Ülkede şiddet olaylarının bu kadar yükselmesinin nedenleri elbette ki hükümetin politikalarından ayrı ele alınamaz. Siyasal hak ve özgürlükler tesis edilmediği, demokratik haklar güvenceye alınmadığı sürece bu tür bombalı saldırıların ve intihar eylemlerinin son bulması mümkün değildir. Hükümetin içerde anti demokratik, baskıcı politikaları, dışarıda ise bölgenin yeniden paylaşımından pay kapma hedefleri sürdükçe ülkenin her yerinde yeni katliamlar yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Bilinmelidir ki yıllarca Gaziantep’te cirit atan bu canilere dokunmayanlar, demokratik çevrelerin uyarılarını görmezden gelenler, dolayısıyla insanlıktan nasibini almamış çetelerin palazlanmasını sağlayanlar ve savaş politikalarında ısrarcı olanlar da bu katliamdan sorumludur.

Son bir yılda yaşandan katliamların tamamı gözgöre göre gelmiştir. IŞİD ve diğer çeteler bir yandan bizzat hükümet tarafından desteklenirken, diğer yandan yaptıkları katilamlara ilişkin alınabilecek önlemler alınmamış, adeta katliamların gerçekleşmesi için her türlü zemin hazırlanmıştır. Suruç, 10 Ekim Ankara ve Gaziantep katliamları böyle gerçekleşmiştir. 10 Ekim katliamı dosyasında IŞİD’in Gaziantep’te Kürt yurttaşların yaşadığı bölgelerdeki düğünlere ilişkin planlamalar yaptığı yer alırken, buna ilişkin neden bir önlem alınmadığı sorusu ortada durmaktadır. Şimdiye kadar uygulanan politikalarla, sıkıyönetime dönüştürülen OHAL ile ülkemizin sürüklendiği uçurumdan döndürmesinin şansı kalmamıştır. AKP, Türkiye’yi iç savaşa sürüklemektedir.

Şiddetin durdurulması için en büyük sorumluluk hükümettedir. Bugüne kadar ki uygulamalarıyla 15 Temmuz darbe girişiminden doğru sonuçlar çıkarmadığı görülen hükümet yıkıcı politikalarında ısrar etmektedir. Bu politikalarla ülke yıkıma sürüklenmektedir. Hükümeti bir kez daha içerde ve dışarıda sürdürdüğü gerici, anti demokratik politikalara son vermeye çağırıyoruz.

Unutulmamalıdır ki gerçek bir demokrasi, farklılıklarımızla birlikte, eşit ve özgürce yaşayabilmemizi garanti altına aldığı oranda gerçekleşecektir. Gerçek bir demokrasi, savaşı değil barışı kendisine kılavuz edinmelidir. Gerçek bir demokrasi, çoğunlukçu değil çoğulcu olmalıdır! Gerçek bir demokraside hükümet kandırılamamalı ve siyasi sorumluluğunun bilincinde olmalıdır!

Bizler bu katliamı ve ardındaki güçleri lanetliyoruz. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve dostlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Her gün savaş tohumları saçılan bu topraklarda yaşam hakkımızı koruyabilmek ve IŞİD çeteleri ile ardındaki güçlerin amacına ulaşmasını engellemek için emekten, barıştan, eşitlikten, özgürlükten ve gerçek bir demokrasiden yana olan herkesi yan yana gelmeye çağırıyoruz.

Gözlerimizin önünde insanlığın, ülkemizin katledilmesine seyirci kalmayacağız.

Katliamları lanetliyoruz.

KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU

TMMOB ANKARA İKK

DİSK BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

ANKARA TABİP ODASI