Düşünce ve İfade Hürriyeti Suç Değildir!

Ankara Tabip Odası Basın Bülteni

21.06.2016

Düşünce ve İfade Hürriyeti Suç Değildir

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu, Ahmet Nesin Derhal Serbest Bırakılmalıdır

 

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün “2016 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi”nde 180 ülke arasında 151. sırada yer alan AKP Türkiye’sinde düşünce ve ifade hürriyeti suç sayılmaya devam ediyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnsan Hakları Kolu Üyesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi gazeteci Erol Önderoğlu ve gazeteci-yazar Ahmet Nesin, Özgür Gündem gazetesinde nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyası çerçevesinde görev aldıkları için çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mesleğini icra eden gazetecilerin ve onlara destek veren aydın ve akademisyenlerin siyasi iktidarın dümen suyuna girmediği, sadece gerçekleri dile getirmeleri nedeniyle otoriter ve baskıcı eğilimlere maruz kaldıklarının farkındayız.

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu’nun (TGDP) aktardığı bilgiye göre 35 gazetecinin tutuklu olduğu, basın özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin olmadığı bir ülkede ne demokrasiden ne de ‘ileri demokrasiden’ bahsedilemeyeceği çok açık.

Ankara Tabip Odası olarak, meslektaşımız ve insan hakları savunucusu Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, gazeteci Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet Nesin’in, tutuklu tüm gazetecilerin tutukluluk hallerinin sona ermesini ve haklarında açılan tüm soruşturmaların düşmesini talep ediyoruz.

Karanlığa teslim olmayacağız…

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu