Dr. Fatih Sürenkök Yalnız Değildir! Hiçbir Hekim Düşünce ve İfade Hürriyetini Kullandığı için Cezalandırılamaz!

Ankara Tabip Odası

Basın Açıklaması

31.03.2016

Dr. Fatih Sürenkök Yalnız Değildir!
Hiçbir Hekim Düşünce ve İfade Hürriyetini Kullandığı için Cezalandırılamaz!

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök İzmir Valiliği’nin kararıyla 29 Mart 2016 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. Dr. Sürenkök’ün 15 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır Sur’daki sokağa çıkma yasağına ilişkin İzmir’de yapılan basın açıklamasındaki sözleri Valiliğin kararının gerekçesini teşkil etmiştir.

 

Dr. Fatih Sürenkök düzenlenen basın açıklamasında sokağa çıkma yasakları nedeniyle halkın sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan güçlükleri, çatışma ortamında çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının zorluklarını dile getirmiş, bunların düzeltilmesini talep etmiştir.

 

Dr. Fatih Sürenkök hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş ve bunun üzerine çalıştığı hastanede disiplin soruşturması başlatılmıştır. Açılan soruşturma çerçevesinde Dr. Sürenkök, ifadesine dahi başvurulmamışken “görevi başında kalmasında sakınca görülerek” Valilik kararıyla hastanedeki görevinden uzaklaştırılmıştır.

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Dr. Sürenkök’ün maruz kaldığı itibarsızlaştırmayla ve görevden alınmasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ile telefonda görüşerek, Valiliğin kararının hekimler arasında yarattığı öfke ve huzursuzluğu aktarmıştır.

 

İktidarın görüşlerini paylaşmayan her kesimin yaftalandığı ve siyasi kutuplaşmanın bir parçası olarak marjinalleştirilmeye çalışıldığı bir ortamda, Dr. Sürenkök hedef tahtasına yerleştirilmiştir. Anayasa ile güvence altına alınmış ifade hürriyetini kullanan Dr. Sürenkök hekim sorumluluğu çerçevesinde düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Dr. Sürenkök’ün hekimlik yemini ve meslek etiği çerçevesinde sağlık çalışanlarının sağlığını ve halk sağlığını gözettiği sözlerine kulak tıkayanlar, siyasi gündemlerinin devamı için kara propagandaya başvurmaktan çekinmemişlerdir.

 

“İyi hekimlik” değerlerine bağlı hekimler olarak Dr. Fatih Sürenkök üzerinden verilen mesajın ve ültimatomun farkındayız. Kendileri gibi düşünmeyen ve konuşmayan tüm seslerin susturulmaya çalışılmasına pek çok kez tanık olduk. Ne var ki, “İnsan hayatına her koşulda mutlak saygı duyacağıma / Baskı altında bile olsam, tıp bilgilerimin insan haklarına aykırı olarak kullanılmasını asla kabul etmeyeceğime” andını içtiğimiz günden bugüne iktidarların değil, halkın hekimleri olduk.

 

Ankara Tabip Odası olarak laik, demokratik bir hukuk devletinde barış içinde yaşamaktan yanayız. Bu nedenle hiçbir hekimin düşünce ve ifade hürriyetini kullanması nedeniyle cezalandırılmasını kabul etmiyoruz. Dr. Sürenkök’e ve ifade özgürlüğüne bütün tabip odaları ve hekim kitlesi tarafından sahip çıkılması gerektiğini düşünüyor, bu basın açıklamasını bu sorumlulukla kamuoyuna duyuruyoruz.

 

Dr. Fatih Sürenkök yalnız değildir!

Dr. Fatih Sürenkök’ün yanındayız!

#DrSürenkökYalnızDeğildir

Ankara Tabip Odası