Depremzedeye Dahi Katılım Paysız Sağlık Hizmeti ve İlaç Yok!