Noter Tasdikli Atama Skandalında Verilen Yürütmeyi Durdurma Kararını Ankara Bölge İdare Mahkemesi Kaldırdı


Ankara Tabip Odası Koronavirus Anasayfa

Hekim Postası

Hekim Postası

Video

Takipçimiz Olun