Hastanemiz Bütün Birimlerinde Sağlık Hizmeti Devam Etmektedir, Ama Zorla…