ATO Hukuk Bürosu Ağustos 2017 Çalışma Raporu

ATO Hukuk Bürosu, adli tatil dönemi olan Ağustos ayında da çalışmalarını sürdürdü.

2017 yılının Ağustos ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü ya da yazılı başvuruda bulunan toplam 24 hekimimize, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne ya da bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Kamuda görev yapan hekimlerimizden Ağustos ayı içinde gelen başvurularda; eş durumu atama taleplerinin reddinden kaynaklı hekimlerimizin yaşadığı mağduriyetler ile mecburi hizmet uygulamasının doğurduğu mağduriyetler, yine ağırlıklı başvuru konularını oluşturmuş; kamu görevine yeni başlayacak hekimlerimiz nezdinde uygulanan güvenlik soruşturmaları sürecinin yol açtığı ciddi zaman kaybı ve mağduriyetler de, yine bu ay içinde öne çıkan bir diğer başvuru gündemi olmuştur.

Özel hekimlik alanında ise, sigorta şirketlerinin "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası" poliçelerini keyfi biçimde yenilememesinden kaynaklı oluşan mağduriyetler ve bu kapsamda hekimlerimizin başvurularına yönelik, hukuki destek ve bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Bunun yanında; yine çok sayıda hekimimizin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları iş sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimlerimiz lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır; ayrıca, keyfi biçimde işten çıkarılma ve/veya ücret ve tazminatlarının eksik ödenmesi yakınması ile odamız hukuk bürosuna başvuran hekimlerimize de yine gerekli hukuki destek bu ay içinde de sunulmuştur.

Ağustos ayı içerisinde, bir kez Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, bir kez de odamız mekanında gerçekleştirilen 2 toplantıda yer alınarak, intörn hekimlerimize çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

ATO HUKUK BÜROSU

 

ATO Hukuk Bürosu Temmuz 2017 Çalışma Raporu

2017 yılının Temmuz ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü ya da yazılı başvuruda bulunan toplam 29 hekimimize, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne ya da bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Temmuz ayı içerisinde 2 hekimimiz, görevi başında şiddete maruz kaldığı için hukuki destek talebiyle hukuk büromuza başvurmuş ve hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında kendilerine gerekli hukuki destek sunulmuştur. Üstelik, şiddete maruz kalan hekimlerimizden biri ağır biçimde darp edilmiş, bunun üzerine hukuk büromuz olayın yaşandığı sağlık kuruluşuna giderek süreci yerinde takip etmiştir. Aynı çalışma kapsamında hukuk bürosu tarafından takip edilen ceza davalarından 3 davanın bu ay içinde gerçekleştirilen duruşmalarına girilmiş, bu davaların hepsinde de bu ay içinde karar verilmiştir. Bu kararlar kapsamında 2 davada, hekimlerimize şiddet uygulayan suç failleri hapis cezasına mahkum edilmiş, diğer davada ise adli para cezasından mahkumiyet hükmü kurulmuştur.

Kamuda görev yapan hekimlerimizden Temmuz ayı içinde gelen başvurularda; önceki aylarda olduğu gibi, eş durumu atama taleplerinin reddinden kaynaklı hekimlerimizin yaşadığı mağduriyetler ile mecburi hizmet uygulamasının doğurduğu mağduriyetler, yine ağırlıklı başvuru konularını oluşturmuştur. Yine kamuda görev yapan hekimlerimizden gelen başvurularda; kamu görevine yeni başlayacak hekimlerimiz nezdinde uygulanan güvenlik soruşturmaları sürecinin yol açtığı ciddi zaman kaybı ve mağduriyetler de, yine bu ay içinde öne çıkan bir diğer başvuru gündemidir. Öte yandan OHAL Komisyonu'nun kurulması ve bu ay içinde başvuruları kabule başlaması üzerine, OHAL KHK'ları ile kamu görevinden çıkarılan hekimlerimizin şahsi başvurularına hukuk büromuz tarafından gerekli hukuki destek bu ay içinde sunulmaya başlanmıştır.

Özel hekimlik alanında ise, yine çok sayıda hekimimizin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları iş sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimlerimiz lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Öte yandan keyfi biçimde işten çıkarılma ve/veya ücret ve tazminatlarının eksik ödenmesi yakınması ile odamız hukuk bürosuna başvuran hekimlerimize yine gerekli hukuki destek bu ay içinde de sunulmuştur.

Sağlık Bakanlığı tarafından odamızın önceki yönetim ve onur kurulu üyelerinin görevden alınması talebiyle açılan ve Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2014/64 Esas nosu ile görülüp, davanın reddi kararı ile lehimize sonuçlanan davada; Sağlık Bakanlığı'nın Yargıtay nezdinde bulunduğu karar düzeltme başvurusu da lehimize ret edilmiş, söz konusu karar bu ay içinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Bilindiği üzere bu dava, odamızın "Gezi" sürecinde halk sağlığının korunmasına yönelik insani ve meşru çabalarından dolayı açılmış olup, sözde odamızın "izinsiz sağlık reviri açıp işlettiği" şeklinde haksız bir iddiaya dayanmakta idi.

Odamız ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, Ankara Havagazı Fabrikası'nın usulsüz yıkımı ve halk sağlığı nezdinde oluşturduğu tehdit nedeniyle birlikte açılan ve Ankara 7. İdare Mahkemesi'nde 2017/589 Esas nosu ile görülen iptal davası kapsamında ise; geçen ay Ankara Havagazı Fabrikası'nda bilirkişilerce gerçekleştirilen keşif işlemine sonrası bilirkişi raporu hazırlanarak bu ay tarafımıza tebliğ olunmuştur. Anılan bilirkişi raporunda, Ankara Havagazı Fabrikası'nda asbest malzemesinin bulunduğu ve usulsüz yıkım nedeniyle halk sağlığına yönelik tehditler oluşturduğu yolunda tespitler söz konusudur.

Bu çalışmalar dışında odamız hukuk bürosu, hacamat uygulamasını tıp biliminin ve hekimlik mesleğinin önüne koyan, bu kapsamda bilime aykırı ve halk sağlığına zarar verici kimi bilgiler paylaşan "www.ankarasifahacamat.com" adresli bir web sitesine karşı, bu ay içinde gerekli yasal süreçleri de başlatmış bulunmaktadır.

Temmuz ayı içerisinde, bir kez Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, bir kez de odamız mekanında gerçekleştirilen 2 toplantıda yer alınarak, intörn hekimlerimize çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

ATO Hukuk Bürosu

ATO Hukuk Bürosu Haziran 2017 Çalışma Raporu

2017 yılının Haziran ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü ya da yazılı başvuruda bulunan toplam 18 hekimimize, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne ya da bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Haziran ayı içerisinde, biri intörn hekim olmak üzere 4 hekimimiz, görevi başında şiddete maruz kaldığı için hukuki destek talebiyle hukuk büromuza başvurmuş ve hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında kendilerine gerekli hukuki destek sunulmuştur. Aynı çalışma kapsamında hukuk bürosu tarafından takip edilen ceza davalarından 2 davanın bu ay içinde gerçekleştirilen duruşmalarına da girilmiş, öte yandan bir adli süreçte uzlaşma usulü kapsamındaki işlemler takip edilmiş, temsil ettiğimiz hekimlerimiz adına gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Yine aynı çalışma kapsamında bir hekimimiz adına, kendisine şiddet uygulayan hasta yakını hakkında ceza davası açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş, bu başvurumuz üzerine fail hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Öte yandan Ankara'da faaliyette bulunan bir özel hastanede yaşandığı iddia olunan bir tıbbi kötü uygulama olayı sonrası, kimi sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanan şiddet içerikli mesajlar nedeniyle, odamız hukuk bürosu tarafından gerekli hukuki ve teknik hazırlık yapılarak, odamız adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ayrıca bir suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuda görev yapan hekimlerimizden Haziran ayı içinde gelen başvurularda; önceki ay olduğu gibi, eş durumu atama taleplerinin reddinden kaynaklı hekimlerimizin yaşadığı mağduriyetler, yine ağırlıklı başvuru konusunu oluşturmuştur. Bilindiği üzere yeni bir yönetmelik düzenlemesine giden bakanlık, meslek örgütümüz tarafından hekimlerimiz lehine elde edilmiş yargı kararlarını devre dışı bırakarak, bu kapsamda yeni hak kayıplarına ve mağduriyetlere yol açmış bulunmaktadır. Yine kamuda görev yapan hekimlerimizden gelen başvurularda; kamu görevine yeni başlayacak hekimlerimiz nezdinde uygulanan güvenlik soruşturmaları sürecinin yol açtığı ciddi zaman kaybı ve mağduriyetler de, bu ay içinde öne çıkan bir diğer başvuru gündemini oluşturmuştur.

Özel hekimlik alanında ise, yine çok sayıda hekimimizin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları iş sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimlerimiz lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Öte yandan keyfi biçimde işten çıkarılma ve/veya ücret ve tazminatlarının eksik ödenmesi yakınması ile odamız hukuk bürosuna başvuran hekimlerimize yine gerekli hukuki destek bu ay içinde de sunulmuştur.

Asistan hekimlerimize dayatılan keyfi nöbet uygulamalarına dair öteden beri süren hukuki mücadelemiz kapsamında; Dr. Abdurahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kimi dallarda tıpta uzmanlık eğitimi gören asistan hekimlere yönelik olarak uygulanan acil nöbeti tasarrufunun iptali talepli davamızda, Danıştay tarafından önceden lehimize verilmiş bozma kararına rağmen Ankara 16. İdare Mahkemesi tarafından tesis edilen 29.03.2017 tarih ve 2017/807 E., 2017/1025 K. sayılı davanın reddi (direnme) kararına karşı, bu ay içinde gerekli hukuki hazırlık yapılarak, davanın kabulü ve söz konusu tasarrufun iptali yolunda bozulması, öncelikle de hükümle ilgili yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi talepli yeni bir temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Odamız ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Ankara Havagazı Fabrikası'nın usulsüz yıkımı ve halk sağlığı nezdinde oluşturduğu tehdit nedeniyle açılan ve Ankara 7. İdare Mahkemesi'nde 2017/589 Esas nosu ile görülen iptal davasında kapsamında; bu ay içinde 21.06.2017 günü Ankara Havagazı Fabrikası'nda bilirkişilerce gerçekleştirilen keşif işleminde odamız hukuk bürosu olarak yer alınmış, gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir.

Haziran ayı içerisinde, bir kez Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, bir kez de odamızda gerçekleştirilen 2 toplantıda yer alınarak, intörn hekimlerimize çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

 

ATO HUKUK BÜROSU MAYIS 2017 ÇALIŞMA RAPORU

2017 yılının Mayıs ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü yada yazılı başvuruda bulunan toplam 44 hekimimize, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne yada bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Mayıs ayı içerisinde, biri intörn hekim olmak üzere 2 hekimimiz, görevi başında şiddete maruz kaldığı için hukuki destek talebiyle hukuk büromuza başvurmuş ve hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında kendilerine gerekli hukuki destek sunulmuştur. Aynı çalışma kapsamında hukuk bürosu tarafından takip edilen ceza davalarından 5 davanın bu ay içinde gerçekleştirilen duruşmalarına girilmiş, gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir.  

Kamuda görev yapan hekimlerimizden Mayıs ayı içinde gelen başvurularda; eş durumu atama taleplerinin reddinden kaynaklı, özellikle eşi özel sektörde çalışan hekimlerimizin yaşadığı mağduriyetler, yine ağırlıklı başvuru konusunu oluşturmuştur. Bilindiği üzere TTB tarafından ilgili yönetmelik aleyhinde bu kapsamda açılan bir davada hekimlerimiz lehine bir yürütmenin durdurulması kararı tesis edilmiş, bu nedenle aile birliğinin tesisinde yeni olanaklar yakalayan hekimlerimize yönelik hukuki bilgilendirme ve destek sunulmuştur. Ancak yeni bir yönetmelik düzenlemesine giden bakanlık, yargıyı devre dışı bırakarak, bu kapsamda yeni hak kayıplarına ve mağduriyetlere yol açmış bulunmaktadır.

Kamuda görev yapan hekimlerimizden gelen başvurularda; aleyhlerinde başlatılan keyfi idari soruşturmalar ve uygulanan yaptırımlar, kamudan istifa hakkına getirilen kısıtlamalar ile keyfi nöbet uygulamaları, hukuki destek talebinde öne çıkan diğer konu başlıkları olmuştur.

Özel hekimlik alanında ise, yine çok sayıda hekimimizin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları iş sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimlerimiz lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Öte yandan özelde çalışan bir çok hekimimiz, keyfi biçimde işten çıkarılma ve/veya ücret ve tazminatlarının eksik ödenmesi yakınması ile odamız hukuk bürosuna başvurmuş ve kendilerine gerekli hukuki destek sunulmuştur.

Aile hekimlerimizin izin hakkında dair idarece getirilen yeni düzenlemeler ve bu nedenle yaşanan hak kayıpları, bu ay içinde odamız hukuk bürosu tarafından ele alınmış, bu konuda bir hukuki bilgi ve değerlendirme yazısı hekimlerimiz ile paylaşılmıştır.

Mayıs ayı içerisinde, iki kez Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, bir kez Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, bir kez de odamız mekanında gerçekleştirilen 4 toplantıda yer alınarak, intörn hekimlerimize çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumları yapılmıştır. Yine bu ay içinde "Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu" tarafından Ankara Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Şiddet Çalıştay"ında hukuk büromuz adına yer alınmış ve katkıda bulunulmuştur.

ATO HUKUK BÜROSU 

ATO Hukuk Bürosu Mart 2017 Çalışma Raporu

2017 yılının Mart ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü ya da yazılı başvuruda bulunan toplam 39 hekime, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne ya da bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Mart ayı içerisinde, görevi başında şiddete maruz kalan 3 hekim, hukuki yardım talebiyle odamıza başvuruda bulunmuş ve hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında bu hekime gerekli hukuki yardım ve destek sunulmuştur. Aynı çalışma kapsamında odamız hukuk bürosu tarafından takip edilen ceza davalarından 2 davanın bu ay içinde gerçekleştirilen duruşmalarına girilmiş, gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir.

Asbest maddesi barındıran Ankara Maltepe Havagazı Fabrikası'nın mevzuata ve usule aykırı yıkımı işlemi ve bu nedenle kamu sağlığı noktasında oluşan ağır zarar ve tehlikeye yönelik, odamız ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin birlikte gerçekleştirdiği çalışmalara hukuk büromuz tarafından katkı sağlanmış ve bu kapsamda öncelikle, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile odamız adına ortaklaşa, Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine bir iptal davası açılmıştır. Ankara 7. İdare Mahkemesi'nde 2017/589 Esas no’su ile görülmeye başlanan bu davada yürütmenin durdurulması kararı da tesis edilmiş ve böylece yıkım engellenerek, kamu sağlığının korunması noktasında önemli bir başarı elde edilmiştir. Söz konusu yürütmenin durdurulması kararına davalı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan itiraz da yine bu ay içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından ret edilmiştir. Devamında aynı süreçle ilgili, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile odamız adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ortaklaşa bir suç duyurusunda da bulunulmuş, bu başvurumuz üzerine savcılık makamı tarafından süreçle ilgili 2017/39452 no’lu bir adli soruşturma başlatılmıştır. Öte yandan yıkımın yol açtığı zararların tespitine yönelik olarak, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile odamız adına ortaklaşa bir tespit davası da açılmış ve bu davamız da, Ankara 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 2017/50 Esas nosu ile görülmeye başlanmıştır.

Ankara Maltepe Havagazı Fabrikası'nın mevzuata ve usule aykırı yıkım işlemine karşı gerçekleştirdiğimiz kamu yararına çabalarımızdan kaynaklı, Maltepe Pazarı Seyyar Satıcılar Dayanışma ve İşletme Kooperatifi tarafından odamız yönetim kurulu üyelerine yönelik bir tazminat davası açılmış; Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2017/112 Esas no’su ile görülmeye başlanan bu davada mahkemeye yazılı savunmalar ve kanıtlar sunulmuştur.

Kamuda görev yapan hekimlerden Mart ayı içinde gelen başvurularda; uzmanlık eğitimi gördükleri eğitim ve araştırma hastanelerinde keyfi acil nöbeti uygulamalarına maruz bırakılan asistan hekimlerin başvuruları; haklarında idari ve/veya adli soruşturmalar açılan hekimlerin başvuruları ile; OHAL kapsamında haklarında ihraç veya açığa alma işlemi tesis edilen hekimlerin başvuruları ve yaşadıkları mağduriyetler, ağırlıktadır.

Kamuda görev yapan hekimlere kongre, konferans, workshop, seminer ve sempozyum gibi bilimsel/mesleki toplantılara katılmaları için verilecek izinlerin yıllık izinlerinden düşülmesi yolunda idare tarafından belirlenen hukuka aykırı usule dair önceki ay içinde gerçekleştirdiğimiz çabalarımız bu ay içinde sonuç vermiş, yazılı hukuki itirazlarımıza idare tarafından verilen yazılı yanıtta, anılan uygulama noktasında kısmi bir iyileşme tesis edildiği görülmüştür.

Özel hekimlik alanında ise, yine çok sayıda hekimin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları iş sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimler lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Öte yandan özelde çalışan hekimlerin başta ücret alacağı olmak üzere çalışma yaşamına dair hak ve kazanımları konusunda karşılaştıkları sorunlara yönelik hukuki destek ve çözüm arayışında bulunulmuştur.

Mart ayı içerisinde, bir kez Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, bir kez de odamız mekanında gerçekleştirilen iki toplantıda yer alınarak, intörn hekimlere çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

ATO HUKUK BÜROSU

 

OCAK 2017 ATO HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU

2017 yılının ilk ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü yada yazılı başvuruda bulunan toplam 43 hekimimize, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne yada bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Ocak ayı içerisinde, görevi başında şiddete maruz kalan bir hekimimiz, hukuki yardım talebiyle odamıza başvuruda bulunmuş ve hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında bu hekimimize gerekli hukuki yardım ve destek sunulmuştur. Aynı çalışma kapsamında odamız hukuk bürosu tarafından takip edilen ceza davalarından iki davanın bu ay içinde gerçekleştirilen duruşmalarına müşteki vekili olarak girilmiştir. Yine aynı çalışma kapsamında, kimi soruşturma ve dava dosyalarına müşteki vekili olarak yazılı beyanlar sunulmuştur.

Kamuda görev yapan hekimlerimizden gelen başvurular içinde, yayımlanan OHAL KHK'ları  veya OHAL kapsamında başlatılan soruşturmalar vesilesi ile, haklarında ihraç veya açığa alma işlemi tesis edilen hekimlerimizin başvuruları ve yaşadıkları mağduriyetler, yine ağırlıktadır. Öte yandan haklarında idari ve/veya adli soruşturmalar açılan hekimlerimiz ile görev yaptıkları kamu sağlık kurumlarında mobing teşkil eden olumsuz uygulamalara maruz kalan hekimlerimizin başvuruları bu ay içinde öne çıkmıştır.

Özel hekimlik alanında ise, yine çok sayıda hekimimizin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimlerimiz lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Aynı kapsamda çalışma yaşamına dair sorunlar yaşayan hekimlerimizin hak arayışlarına gerekli katkı ve destek bu ay içinde de sunulmuştur. Öte yandan "e-nabız projesi" kapsamında özellikle muayenehanesi olan hekimlerimize yönelik idari makamlardan gelen ve mevcut lehe yargı kararları nedeniyle hukuki bulmadığımız talepler karşısında, başvuruda bulunan hekimlerimize yönelik hukuki bilgilendirmelerde bulunulmuş, destek sunulmuştur. Bilindiği üzere, sağlık verilerinin hekim-hasta mahremiyetini ihlal eder tarzda toplanmasını gündeme getiren “e-nabız projesi” konulu genelgenin yürütmesi, Danıştay 15. Daire’nin 24 Kasım 2015 tarihli kararıyla durdurulmuş bulunmaktadır.

Ocak ayı içerisinde hukuk büromuz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına alım işleminde mevcut olan hukuka ve yerleşik yargı kararlarına aykırılıklar konusunda, odamız web sitesinde yayımlanmak üzere bir hukuki görüş yazısı hazırlamış; bu yazıda, mevcut hukuka aykırılıkları yasal dayanakları ile ele alırken, aynı zamanda hekimlerimizin bireysel hak arayışlarında izlemeleri gereken hukuki yollara ve usule dair de bilgilendirme yapmıştır. Hukuk büromuz tarafından ayrıca, OHAL kapsamında getirilen ve kamuda görev alacak hekimlerimizi de ilgilendiren "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması zorunluluğu" konusunda, yine odamız web sitesinde yayımlanmak üzere bir hukuki görüş yazısı hazırlanmıştır.

Ocak ayı içerisinde, odamız mekanında gerçekleştirilen bir toplantıda yer alınarak, intörn hekimlerimize çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumları yapılmıştır. Yine Ocak ayında, TTB Merkez Hukuk Büromuzun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve uzman hukukçuların katıldığı bir toplantıda yer alınarak, OHAL KHK'ları ile yaşanan ihraçlar ve hukuki çözüm yollarına dair görüş alışverişinde bulunulmuş, bu kapsamda başvuruda bulunan hekimlerimize etkin bir hukuki danışmanlık sunulmasına yönelik çalışma yapılmıştır.

ATO HUKUK BÜROSU

 

Kanun Hükmünde Kararname ile görevden çıkarılan kişilerin izleyebilecekleri hukuki başvuru yolları

Bilindiği üzere 21.07.2016 tarih ve29777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Olağanüstü Hal ilan edilmiş, bu tarihten sonra çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile hekimler de dahil olmak üzere kamuda çalışan birçok kişi kamu görevinden çıkarılmıştır.

Bu işlemlerin muhatabı olan kişilerce iç hukukta başvurulması gereken yargı yolu konusunda tartışmalar yaşanmış; bazıları Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yoluna, bazıları idare mahkemesinde iptal davası yoluna, bazılarıysa işlemin bir Bakanlar Kurulu kararı olmasından hareketle Danıştay’a başvurmuştur.

TTB tarafından, kamu görevinden çıkarılan hekimler için, hem terör örgütleri ile irtibatlı olarak değerlendirme işlemi hem de görevden çıkarma işleminin iptali için aynı dilekçe ile İdare Mahkemelerine, dava açılabileceği değerlendirilmiş, bu yönde örnek dilekçe hazırlanmıştır. Ayrıca eş zamanlı olarak iç hukuk yolunun kapalı tutulması olasılığı dikkate alınarak doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru yapılabileceği belirtilmiştir.

Geçtiğimiz hafta sonunda, Danıştay 5.Dairesi web sayfasında, KHK ile görevden çıkarılmaya dayanan uyuşmazlıklarda idare mahkemelerinin görevli olduğuna ilişkin üç adet örnek karar yayınlamıştır.

İlgili yargı kararları ile kamu görevinden çıkarılan akademisyen ve diğer kamu sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler yönünden hazırlanmış iki örnek dilekçe için tıklayınız.

 

ARALIK 2016 ATO HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU

2016 yılının son ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü yada yazılı başvuruda bulunan toplam 36 hekimimize, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne yada bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Aralık ayı içerisinde, görevi başında şiddete maruz kalan 4 hekimimiz, hukuki yardım talebiyle odamıza başvuruda bulunmuş ve hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında bu hekimlerimize gerekli hukuki yardım ve destek sunulmuştur. Aralık ayında yaşanan bu şiddet olayları içinde biri, hekimimize yönelik ağır bir darp eylemini içermekte olup, bu saldırı sonucu hekimimiz yaralanmıştır. Aynı çalışma kapsamında odamız hukuk bürosu tarafından takip edilen ceza davalarından biri bu ay içinde sonuçlanmış olup; tanık beyanlarında çelişkiler olduğu gerekçesi ile hekimimize şiddet uygulayan sanıklar hakkında beraat kararı tesis edilmiştir. Bu karara karşı hukuk büromuz gerekli kanun yollarına ivedilikle başvurmuştur. Yine aynı çalışma kapsamında, bir hekimimizin görevi başında maruz kaldığı ve cinsel taciz niteliği taşıyan sözlü şiddet olayı ile ilgili hukuk büromuz tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunulmuş, şiddet uygulayan hasta yakını hakkında adli soruşturma açılması sağlanmıştır.

Kamuda görev yapan hekimlerimizden gelen başvurular içinde, yayımlanan OHAL KHK'ları  veya OHAL kapsamında başlatılan soruşturmalar vesilesi ile, haklarında ihraç veya açığa alma işlemi tesis edilen hekimlerimizin başvuruları ve yaşadıkları mağduriyetler, yine ağırlıktadır. Öte yandan yine mecburi hizmet uygulamasından ve eş durumu atama taleplerinin reddinden kaynaklanan mağduriyetler de Aralık ayında ağırlıklı başvuru gündemleri içinde yer bulmuştur. Aralık ayı başvuruları içerisinde, asistan hekimlerimizin uzmanlık eğitimi süreçlerinde karşılaştığı sorunlar da dikkat çekmektedir.

Özel hekimlik alanında ise, yine çok sayıda hekimimizin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimlerimiz lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Aynı kapsamda çalışma yaşamına dair sorunlar yaşayan hekimlerimizin hak arayışlarına gerekli katkı ve destek bu ay içinde de sunulmuştur.

Aralık ayı içerisinde, bir kez Hacettepe Üniversitesi'nde, ayrıca bir kez de odamız mekanında gerçekleştirilen toplam 2 toplantıda yer alınarak, intörn hekimlerimize çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

2017 yılının daha fazla sağlık, mutluluk ve adalet getirmesini dileriz.

ATO HUKUK BÜROSU