Asistan Hekim Kolu Toplantısı Gerçekleştirildi

Asistan Hekim Kolu toplantısı 24 Eylül Cumartesi günü SES Ankara Şube’de gerçekleştirildi. Toplantıya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Raşit Tükel, Merkez Konsey üyeleri Dr. Taner Gören, Dr. Funda Obuz ile ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Onur Naci Karahancı ve Dr. Benan Koyuncu katıldı.12 ilden çok sayıda asistan hekimin biraraya geldiği buluşmada illerdeki deneyimler ve örgütlenme modelleri tartışıldı.

Toplantıda ayrıca, Asistan Hekim Kolu yürütme kurulu seçilerek çalışma grupları oluşturuldu.

 

Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi 

2015 yılında TTB tarafından yayınlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Raporu, Türkiye’de tıpta uzmanlık eğitiminin yetersiz altyapı ve yetersiz eğiticilerle, yapılandırılmış bir eğitim programı olmaksızın sürdürüldüğünü, hastane işleyişinde eğitim ve araştırma yerine hizmetin öncelendiğini, gerek eğitimin niteliğini, gerek yasal haklarımızı korumak üzere oluşturulmuş yasa ve yönetmeliklere uyulmadığını… özetle eğitim almadan, ağır iş yükü altında hizmet üretmek zorunda kaldığımızı ortaya koymuştu. 

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, eğitim ve özlük haklarımıza dikkat çekmek için bir anket hazırlamıştır. Anketin en geniş katılımla gerçekleşmesi sorunlarımızın görünür kılınması, sesimizin daha güçlü çıkmasını sağlayacaktır. Katılım ve destekleriniz bu açıdan değerlidir. 

Saygılarımızla.

ANKETE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ!