KHK Değil, Padişah Fermanları!  Haksız Hukuksuz İhraç Furyasına Son Verilsin!

KHK Değil, Padişah Fermanları! Haksız Hukuksuz İhraç Furyasına Son Verilsin!

  • 17/07/2017 13:46

 

Ankara Tabip Odası'nın eski Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu'nda görev almış, Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegelerinden emekli hekim Dr. Sabri Dokuzoğuz, 14 Temmuz 2017 tarihli KHK ile ihraç edildi. 

Hukuk sınırlarını zorlayan Olağanüstü Hal Kararnameleri, emeklilik hakkı kazanmış kamu emekçilerini "ihraç" edecek kadar mantık sınırlarını da zorlamaktadır. İşsizlikle ve itibar kaybıyla insanları cezalandırmayı amaçlayan bu ihraç furyası, Türkiye'nin demokratik ve hukuk devleti olma özelliğini kaybettirmiştir.

Biz hekimler olarak, ister askeri ister sivil olsun anti-demokratik uygulamaların hepsine karşı çıkıyoruz. İyi Hekimlik değerlerinin ancak ve ancak çağdaş, laik, demokratik, hukuk devletinde gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz. Darbe girişimi ile ilgisi bulunmayan, haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen kamu emekçileri için adalet istiyoruz.