“Yüksekte Çalışmada Sağlık Gözetim Programı” Çalıştayı Düzenlendi

“Yüksekte Çalışmada Sağlık Gözetim Programı” Çalıştayı Düzenlendi

  • 04/06/2017 18:30

Ankara Tabip Odası İşçi sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından “Yüksekte Çalışmada Sağlık Gözetim Programı” Çalıştayı 03-04 Haziran tarihlerinde Ankara Tabip Odası’nda düzenlendi.  

Çalıştay, birinci gün 42, ikinci gün 26 kişinin katılımıyla tamamlandı. Cumartesi günü yapılan oturumlarda, sürecin tıbbi, sosyal yönlerine ilişkin sunumlar yapıldı, değerlendirildi. Pazar günü, katılımcılar iki gruba ayrıldı; birinci grup, işyeri hekimlerine yönelik uygulamada kullanabilecekleri bir Sağlık Gözetim Programı taslağı oluşturdu. İkinci grup ise çalışanlara yönelik Sağlık Gözetim Programının doğru bir biçimde yapılmasının çerçevesini oluşturdu.

Tüm sunumlar, sunumları gerçekleştiren konuşmacıların konuyla ilgili yazıları ve her iki program taslağına ilişkin Komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Haziran ayı içinde Ankara Tabip odası web sitesinde yayınlanacaktır.